องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 6 พ.ค. 2565 ]52
302 การตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ [ 2 พ.ค. 2565 ]115
303 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร) หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ จำนวน 1 โครงการ [ 2 พ.ค. 2565 ]70
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]62
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผลิตสื่อด้วยมือของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]64
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 2 พ.ค. 2565 ]28
307 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ [ 29 เม.ย. 2565 ]77
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 เม.ย. 2565 ]32
309 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 27 เม.ย. 2565 ]74
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิงตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ [ 27 เม.ย. 2565 ]77
311 ตรวจรับการจ้างตามโครงการขยายเขตท่อประปาหลังโรงพยาบาลถึงหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 26 เม.ย. 2565 ]74
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถพรวนดินและกำจัดวัชพืชรอบบริเวณป่ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ ตามโครงการกิจกรรมรักษาป่า มเหสักข์-สักสยามมินทร์ จำนวน 13 ไร่ [ 26 เม.ย. 2565 ]70
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 26 เม.ย. 2565 ]70
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 คน/วัน [ 26 เม.ย. 2565 ]65
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]37
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]33
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยเคมีตามโครงการรักษาป่ามเหศักดิ์-สักสยามมินทร์ [ 26 เม.ย. 2565 ]34
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 26 เม.ย. 2565 ]31
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ และป้ายสติ๊กเกอร์ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน" [ 26 เม.ย. 2565 ]32
320 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 25 เม.ย. 2565 ]112
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36