องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 [ 22 เม.ย. 2565 ]75
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 20 เม.ย. 2565 ]74
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องจักรสำหรับซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) [ 12 เม.ย. 2565 ]109
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) [ 12 เม.ย. 2565 ]116
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]31
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]32
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 11 เม.ย. 2565 ]109
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]70
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีเครื่องเสียง และวงดนตรีตามโครงการสืบสานประเพณีสงกานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]107
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]115
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]112
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]33
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 7 เม.ย. 2565 ]34
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 7 เม.ย. 2565 ]37
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 5 เม.ย. 2565 ]76
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 4 เม.ย. 2565 ]85
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]73
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]78
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]32
340 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 30 มี.ค. 2565 ]67
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36