องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
601 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]118
602 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]128
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]105
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 7 ก.พ. 2565 ]99
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพการเพิ่มศักยภาพความสามารถบุคลากรท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหน้าเก่าหน้ [ 7 ก.พ. 2565 ]99
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 4 ก.พ. 2565 ]102
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 4 ก.พ. 2565 ]104
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 4 ก.พ. 2565 ]111
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 4 ก.พ. 2565 ]104
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องเสียง [ 4 ก.พ. 2565 ]148
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]109
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ ,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 ก.พ. 2565 ]41
613 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร) หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 31 ม.ค. 2565 ]117
614 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 , 11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 31 ม.ค. 2565 ]117
615 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 31 ม.ค. 2565 ]128
616 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสมบูรณ์ - โนนสง่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 31 ม.ค. 2565 ]160
617 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 [ 31 ม.ค. 2565 ]168
618 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม หมู่ 9 [ 31 ม.ค. 2565 ]118
619 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 31 ม.ค. 2565 ]119
620 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซฮยหนองสิบห้า บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 31 ม.ค. 2565 ]119
621 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายวังกะหาด ถึง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 31 ม.ค. 2565 ]116
622 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 31 ม.ค. 2565 ]161
623 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างเกรดปรับเกลี่่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพารักษ์ ถึง หนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 31 ม.ค. 2565 ]159
624 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างขยายเขตท่อประปาหลังโรงพยาบาลถึงหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 31 ม.ค. 2565 ]153
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]157
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]120
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]147
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรในการเกรด ปรับแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สำนักตะคร้อ [ 28 ม.ค. 2565 ]163
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]158
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง [ 26 ม.ค. 2565 ]107
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง [ 26 ม.ค. 2565 ]103
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 และ ผอ 602 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]117
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางองค์บริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]115
634 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ [ 18 ม.ค. 2565 ]117
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง [ 17 ม.ค. 2565 ]107
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม Kick Off [ 17 ม.ค. 2565 ]111
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล [ 17 ม.ค. 2565 ]106
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล [ 17 ม.ค. 2565 ]147
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 17 ม.ค. 2565 ]100
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 17 ม.ค. 2565 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24