องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1007 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน [ 17 ก.พ. 2565 ]103
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-56-0018 [ 17 ก.พ. 2565 ]78
643 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำนบเทวดา ถึงวังม่วง หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 โครงการ [ 15 ก.พ. 2565 ]164
644 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ จำนวน 1 โครงการ [ 15 ก.พ. 2565 ]164
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]106
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.พ. 2565 ]112
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]149
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.พ. 2565 ]102
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]103
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]100
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]142
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 11 ก.พ. 2565 ]108
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายส่งน้ำดับเพลิง) [ 11 ก.พ. 2565 ]108
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]99
655 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]138
656 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]137
657 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]135
658 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 7 ก.พ. 2565 ]126
659 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]129
660 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]130
661 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]134
662 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]131
663 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]124
664 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]138
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]112
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 7 ก.พ. 2565 ]106
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพการเพิ่มศักยภาพความสามารถบุคลากรท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหน้าเก่าหน้ [ 7 ก.พ. 2565 ]106
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 4 ก.พ. 2565 ]110
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 4 ก.พ. 2565 ]110
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 4 ก.พ. 2565 ]120
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 4 ก.พ. 2565 ]111
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องเสียง [ 4 ก.พ. 2565 ]156
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]116
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ ,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 ก.พ. 2565 ]47
675 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร) หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 31 ม.ค. 2565 ]123
676 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 , 11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 31 ม.ค. 2565 ]125
677 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 31 ม.ค. 2565 ]135
678 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสมบูรณ์ - โนนสง่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 31 ม.ค. 2565 ]168
679 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 [ 31 ม.ค. 2565 ]173
680 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม หมู่ 9 [ 31 ม.ค. 2565 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26