องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องบวงสรวง ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเทพารักษ์ ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]70
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 24 มี.ค. 2565 ]97
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว [ 23 มี.ค. 2565 ]94
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ๋อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 22 มี.ค. 2565 ]94
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ตามกิจกรรมกรณ๊เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะค้อ [ 22 มี.ค. 2565 ]125
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และป้ายไวนิลต่อต้านการทุจริต [ 17 มี.ค. 2565 ]33
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย [ 17 มี.ค. 2565 ]32
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 8 มี.ค. 2565 ]90
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 [ 8 มี.ค. 2565 ]85
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 8 มี.ค. 2565 ]88
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 8 มี.ค. 2565 ]90
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 8 มี.ค. 2565 ]93
353 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 8 มี.ค. 2565 ]85
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 [ 8 มี.ค. 2565 ]91
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2565 ]96
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานถมดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา [ 8 มี.ค. 2565 ]93
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 8 มี.ค. 2565 ]97
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]32
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบริการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]32
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ [ 2 มี.ค. 2565 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36