องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
681 ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]124
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]129
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]122
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]128
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]119
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]114
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงปุ๋ยสำหรับจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย [ 25 ต.ค. 2564 ]46
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]155
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]124
690 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]124
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารดูแลทำความสะอาดของ ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ [ 1 ต.ค. 2564 ]129
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 1 ต.ค. 2564 ]40
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำนบเทวดา ถึง วังม่วง หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]117
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]131
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู๋ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]128
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังกะหาดถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]125
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]124
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]171
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]123
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]126
701 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังกะหาดถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ย. 2564 ]122
702 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร จำนวน 1 โครงการ [ 10 ก.ย. 2564 ]158
703 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร จำนวน 1 โครงการ [ 9 ก.ย. 2564 ]117
704 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง จำนวน 1 โครงการ [ 8 ก.ย. 2564 ]130
705 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.ย. 2564 ]165
706 การตรวจรับการจ้างตามโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ [ 6 ก.ย. 2564 ]149
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]133
708 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณประตูทางเข้าด้านทิศเหนือถึงอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร [ 16 ส.ค. 2564 ]132
709 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 16 ส.ค. 2564 ]137
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]136
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]134
712 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ [ 9 ส.ค. 2564 ]148
713 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ [ 9 ส.ค. 2564 ]142
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]145
715 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ [ 3 ส.ค. 2564 ]147
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]134
717 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 โครงการ [ 20 ก.ค. 2564 ]170
718 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึงวังอ่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ [ 20 ก.ค. 2564 ]125
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]171
720 การตรวจรับการจ้างตามโครงการงานถมดินคันทาง ซอยไร่ยายหยิบ ถึงนาตาสิทธิ์ หมู่ที่ 12 ่ จำนวน 1 โครงการ [ 16 ก.ค. 2564 ]129
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24