องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึง บ้านตาเลี่ยม [ 27 ก.พ. 2566 ]3
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 27 ก.พ. 2566 ]4
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 27 ก.พ. 2566 ]3
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสา ฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะตร้อ ประจำปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]3
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ เจ้าหน้าที่โครงการบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]3
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 23 ก.พ. 2566 ]4
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 23 ก.พ. 2566 ]4
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 23 ก.พ. 2566 ]5
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึง วัดธรรมจักษุ [ 23 ก.พ. 2566 ]3
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว [ 23 ก.พ. 2566 ]5
31 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 22 ก.พ. 2566 ]16
32 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 22 ก.พ. 2566 ]6
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 [ 22 ก.พ. 2566 ]4
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก [ 22 ก.พ. 2566 ]7
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 21 ก.พ. 2566 ]4
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2.ประเภทวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) [ 21 ก.พ. 2566 ]4
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามรายการสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 21 ก.พ. 2566 ]4
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือหมู่ที่ 11 [ 21 ก.พ. 2566 ]4
39 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2566 ]6
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]4
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36