องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1007 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]139
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 26 พ.ย. 2564 ]112
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 25 พ.ย. 2564 ]104
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 25 พ.ย. 2564 ]147
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]128
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 24 พ.ย. 2564 ]148
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 24 พ.ย. 2564 ]105
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 24 พ.ย. 2564 ]110
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯในกาณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]135
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าอบรมตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]126
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]126
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88 2854 และรถบรรทุกน้ำ 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]133
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]132
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]134
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]128
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทงตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]138
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]123
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]171
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]123
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]173
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางวงกลม ขนาด 3 ซม. ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ [ 9 พ.ย. 2564 ]148
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-9305 [ 8 พ.ย. 2564 ]105
743 ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]132
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]135
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]131
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]135
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]127
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]122
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงปุ๋ยสำหรับจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย [ 25 ต.ค. 2564 ]52
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]162
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]130
752 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]130
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารดูแลทำความสะอาดของ ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ [ 1 ต.ค. 2564 ]135
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 1 ต.ค. 2564 ]47
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำนบเทวดา ถึง วังม่วง หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]122
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]137
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู๋ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]139
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังกะหาดถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]131
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]131
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]176
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26