องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 7 เม.ย. 2565 ]62
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 5 เม.ย. 2565 ]96
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน [ 4 เม.ย. 2565 ]110
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]96
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 มี.ค. 2565 ]101
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]54
767 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 30 มี.ค. 2565 ]91
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องบวงสรวง ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเทพารักษ์ ประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]97
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 24 มี.ค. 2565 ]121
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว [ 23 มี.ค. 2565 ]135
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ๋อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 22 มี.ค. 2565 ]118
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ตามกิจกรรมกรณ๊เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะค้อ [ 22 มี.ค. 2565 ]153
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และป้ายไวนิลต่อต้านการทุจริต [ 17 มี.ค. 2565 ]55
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย [ 17 มี.ค. 2565 ]58
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 8 มี.ค. 2565 ]111
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 [ 8 มี.ค. 2565 ]112
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 8 มี.ค. 2565 ]111
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 8 มี.ค. 2565 ]114
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 8 มี.ค. 2565 ]133
780 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 8 มี.ค. 2565 ]111
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 [ 8 มี.ค. 2565 ]118
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 [ 8 มี.ค. 2565 ]122
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานถมดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา [ 8 มี.ค. 2565 ]118
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 8 มี.ค. 2565 ]125
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]55
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบริการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]57
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ [ 2 มี.ค. 2565 ]128
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อประปาหลังโรงพยาบาลถึงหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 25 ก.พ. 2565 ]119
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 25 ก.พ. 2565 ]152
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 25 ก.พ. 2565 ]59
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 25 ก.พ. 2565 ]54
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลี่ยงเมือง หมู่ 3,4,11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 22 ก.พ. 2565 ]119
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิบห้า บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 22 ก.พ. 2565 ]126
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร)หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 22 ก.พ. 2565 ]157
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายวังกะหาด ถึง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 22 ก.พ. 2565 ]119
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัดสายหัวสระถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 22 ก.พ. 2565 ]121
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเทพารักษ์ ถึงหนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 22 ก.พ. 2565 ]118
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสมบูรณ์-โนนสง่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 22 ก.พ. 2565 ]129
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 22 ก.พ. 2565 ]124
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 22 ก.พ. 2565 ]157
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30