องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1007 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
801 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 10 [ 1 มิ.ย. 2564 ]130
802 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึงวังอ่าง หมู่ที่ 6 [ 1 มิ.ย. 2564 ]179
803 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 [ 1 มิ.ย. 2564 ]162
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2564 ]156
805 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอยสายเมรุ ซอยเทพธงชัย - ลุงสนั่น จำนวน 1 โครงการ [ 24 พ.ค. 2564 ]127
806 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองโป่งเป้ง หมู่ที่ 7 [ 13 พ.ค. 2564 ]130
807 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 พ.ค. 2564 ]161
808 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape Seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 7 พ.ค. 2564 ]140
809 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง [ 7 พ.ค. 2564 ]130
810 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอยไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์ หมู่ที่ 12 [ 6 พ.ค. 2564 ]154
811 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 [ 6 พ.ค. 2564 ]151
812 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวังกะหาด ถึง นาน้อย หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด [ 23 มี.ค. 2564 ]152
813 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 22 มี.ค. 2564 ]156
814 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองประดู่สายที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 22 มี.ค. 2564 ]121
815 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 22 มี.ค. 2564 ]120
816 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 18 ก.พ. 2564 ]114
817 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]154
818 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 18 ก.พ. 2564 ]116
819 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอยสายเมรุ ซอยเทพธงชัย - ลุงสนั่น [ 18 ก.พ. 2564 ]158
820 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 18 ก.พ. 2564 ]128
821 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองประดู่สายที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 18 ก.พ. 2564 ]142
822 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธรักษา หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ [ 18 ก.พ. 2564 ]121
823 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง [ 18 ก.พ. 2564 ]112
824 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด [ 18 ก.พ. 2564 ]150
825 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวังกะหาด ถึง นาน้อย หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด [ 18 ก.พ. 2564 ]112
826 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัด จากร้านตะคร้อน้ำแข็ง ถึงศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ 16 บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา [ 18 ก.พ. 2564 ]108
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]114
828 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 [ 8 ก.พ. 2564 ]106
829 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 [ 8 ก.พ. 2564 ]115
830 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอยไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์ หมู่ที่ 12 [ 8 ก.พ. 2564 ]118
831 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2564 ]119
832 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำหว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 18 ม.ค. 2564 ]124
833 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 21 ธ.ค. 2563 ]117
834 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองโป่งเป้ง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 21 ธ.ค. 2563 ]154
835 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกหัวไอ้คง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 21 ธ.ค. 2563 ]110
836 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 21 ธ.ค. 2563 ]112
837 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งเรืองชัย หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 21 ธ.ค. 2563 ]153
838 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองตาแหยม ถึง วังแหว่ หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 21 ธ.ค. 2563 ]148
839 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 21 ธ.ค. 2563 ]109
840 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 21 ธ.ค. 2563 ]115
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26