องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม หมู่ 9 [ 22 ก.พ. 2565 ]184
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 [ 22 ก.พ. 2565 ]125
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน [ 17 ก.พ. 2565 ]116
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน [ 17 ก.พ. 2565 ]115
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-56-0018 [ 17 ก.พ. 2565 ]89
886 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทำนบเทวดา ถึงวังม่วง หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 โครงการ [ 15 ก.พ. 2565 ]175
887 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ จำนวน 1 โครงการ [ 15 ก.พ. 2565 ]178
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]116
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.พ. 2565 ]124
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]160
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.พ. 2565 ]112
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]114
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]111
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]152
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 11 ก.พ. 2565 ]119
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายส่งน้ำดับเพลิง) [ 11 ก.พ. 2565 ]120
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]110
898 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]148
899 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]148
900 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]148
901 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 7 ก.พ. 2565 ]137
902 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]142
903 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]140
904 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]146
905 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]145
906 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]135
907 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยแพรวา จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.พ. 2565 ]152
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]123
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 7 ก.พ. 2565 ]117
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพการเพิ่มศักยภาพความสามารถบุคลากรท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหน้าเก่าหน้ [ 7 ก.พ. 2565 ]120
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 4 ก.พ. 2565 ]122
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 4 ก.พ. 2565 ]120
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 4 ก.พ. 2565 ]135
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 4 ก.พ. 2565 ]121
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องเสียง [ 4 ก.พ. 2565 ]166
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]127
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ ,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 1 ก.พ. 2565 ]57
918 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร) หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 31 ม.ค. 2565 ]133
919 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ,4 , 11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 31 ม.ค. 2565 ]134
920 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 31 ม.ค. 2565 ]145
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32