องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1007 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
921 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ [ 15 ก.ค. 2556 ]78
922 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ 1 [ 11 ก.ค. 2556 ]104
923 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 11 ก.ค. 2556 ]102
924 ประกาศสอบราคาจ้างโาครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 11 ก.ค. 2556 ]109
925 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ 8 [ 11 ก.ค. 2556 ]106
926 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 11 ก.ค. 2556 ]107
927 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 11 ก.ค. 2556 ]101
928 ผลการพิจารณาประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 4 ก.ค. 2556 ]72
929 ผลการพิจารณาผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 2 ก.ค. 2556 ]65
930 ผลการพิจารณาผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 2 ก.ค. 2556 ]71
931 ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ 11 [ 24 มิ.ย. 2556 ]61
932 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 19 มิ.ย. 2556 ]133
933 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้านโนนสม่บูรณ์ หมู่ 7 [ 19 มิ.ย. 2556 ]97
934 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 19 มิ.ย. 2556 ]93
935 ผลการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหัวสระ [ 6 มิ.ย. 2556 ]98
936 ผลการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 6 มิ.ย. 2556 ]62
937 ผลการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ 11 [ 6 มิ.ย. 2556 ]65
938 ผลการประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ 6 [ 6 มิ.ย. 2556 ]69
939 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 27 พ.ค. 2556 ]92
940 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ค. 2556 ]108
941 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 27 พ.ค. 2556 ]130
942 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ท่ี่ 6 [ 27 พ.ค. 2556 ]95
943 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ [ 9 พ.ค. 2556 ]68
944 ผลการพิจารณาผลประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา จำนวน 41 รายการ [ 9 พ.ค. 2556 ]67
945 ผลการพิจารณาผลการประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 8 พ.ค. 2556 ]64
946 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา [ 26 เม.ย. 2556 ]67
947 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลสำนักตะคร้อ [ 26 เม.ย. 2556 ]104
948 ผลการพิจารณาผลประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 ต.ค. 2555 ]147
949 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาล้างท่อ /ลอกรางระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลในตำบลสำนักตะคร้อ [ 25 ก.ย. 2555 ]157
950 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล หมู่ 16 บ้านสำนักต [ 25 ก.ย. 2555 ]147
951 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาโครงการขยายเฟสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส [ 25 ก.ย. 2555 ]152
952 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 17 ก.ย. 2555 ]144
953 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 7 ก.ย. 2555 ]133
954 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 7 ก.ย. 2555 ]140
955 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 [ 7 ก.ย. 2555 ]158
956 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ย. 2555 ]156
957 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพศาสตรา หมู่ที่ 3 [ 7 ก.ย. 2555 ]114
958 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 7 ก.ย. 2555 ]160
959 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 7 ก.ย. 2555 ]130
960 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองกก หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 7 ก.ย. 2555 ]160
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26