องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
961 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกดินแดง ถึงโนนกรวย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 31 ก.ค. 2561 ]163
962 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โาครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 [ 6 ก.ค. 2561 ]156
963 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 (เฉพาะเจาะจง) [ 2 ก.ค. 2561 ]119
964 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 27 ก.ค. 2560 ]174
965 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ครั้งที่ 2) พร้อมติดตั้งครบชุด หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 ชุด [ 30 ก.ย. 2559 ]121
966 ประกาศประกาวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 25 ธ.ค. 2558 ]118
967 ประกาศประกาวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 25 ธ.ค. 2558 ]167
968 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2558 ]114
969 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 24 พ.ย. 2558 ]117
970 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งครบชุด หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 ชุด [ 18 พ.ย. 2558 ]152
971 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP / Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป เขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 22 ต.ค. 2558 ]124
972 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำท่วมขังบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 11 ส.ค. 2558 ]117
973 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา [ 11 ส.ค. 2558 ]113
974 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2558 ]119
975 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 1 พ.ค. 2558 ]113
976 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์กลาง บ้านหนองโพธิ์เหนือ - บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 8 - 13 [ 1 พ.ค. 2558 ]174
977 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 1 พ.ค. 2558 ]153
978 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 29 เม.ย. 2558 ]189
979 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา จำนวน 56 รายการ [ 7 เม.ย. 2558 ]115
980 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายภายในส่วนราชการ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 13 มี.ค. 2558 ]118
981 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 12 มี.ค. 2558 ]171
982 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 2 ก.พ. 2558 ]125
983 ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 28 ม.ค. 2558 ]161
984 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 16 ม.ค. 2558 ]115
985 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 16 ม.ค. 2558 ]162
986 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 16 ม.ค. 2558 ]156
987 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 16 ม.ค. 2558 ]160
988 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ [ 1 ธ.ค. 2557 ]122
989 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 19 พ.ย. 2557 ]159
990 ประกาศประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 3 มิ.ย. 2557 ]169
991 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 3 มิ.ย. 2557 ]157
992 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักระบายน้ำบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 3 มิ.ย. 2557 ]109
993 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 29 พ.ค. 2557 ]150
994 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา จำนวน 108 รายการ [ 29 พ.ค. 2557 ]120
995 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ค. 2557 ]159
996 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 29 เม.ย. 2557 ]115
997 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหัวสระ - บ้านเทพารักษ์ หมู่ 4 - 14 [ 1 เม.ย. 2557 ]209
998 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 1 เม.ย. 2557 ]152
999 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 1 เม.ย. 2557 ]108
1000 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 , 8 , 10 , 12 [ 1 เม.ย. 2557 ]110
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28