องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1229 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1081 ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 หมู่ที่ 5 (จุดที่ 3 ตาหนอม) บ้านทำนบเทวดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2562 ]123
1082 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชุดอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]160
1083 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกดินแดง ถึงโนนกรวย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 31 ก.ค. 2561 ]169
1084 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โาครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 [ 6 ก.ค. 2561 ]161
1085 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 (เฉพาะเจาะจง) [ 2 ก.ค. 2561 ]124
1086 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 27 ก.ค. 2560 ]180
1087 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ครั้งที่ 2) พร้อมติดตั้งครบชุด หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 ชุด [ 30 ก.ย. 2559 ]127
1088 ประกาศประกาวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 25 ธ.ค. 2558 ]123
1089 ประกาศประกาวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 25 ธ.ค. 2558 ]173
1090 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2558 ]120
1091 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 24 พ.ย. 2558 ]123
1092 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งครบชุด หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 ชุด [ 18 พ.ย. 2558 ]159
1093 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP / Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป เขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 22 ต.ค. 2558 ]130
1094 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำท่วมขังบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 11 ส.ค. 2558 ]123
1095 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา [ 11 ส.ค. 2558 ]118
1096 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2558 ]125
1097 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 1 พ.ค. 2558 ]119
1098 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์กลาง บ้านหนองโพธิ์เหนือ - บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 8 - 13 [ 1 พ.ค. 2558 ]180
1099 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 1 พ.ค. 2558 ]159
1100 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 29 เม.ย. 2558 ]200
1101 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา จำนวน 56 รายการ [ 7 เม.ย. 2558 ]122
1102 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายภายในส่วนราชการ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 13 มี.ค. 2558 ]125
1103 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 12 มี.ค. 2558 ]176
1104 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 2 ก.พ. 2558 ]131
1105 ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 28 ม.ค. 2558 ]166
1106 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 16 ม.ค. 2558 ]125
1107 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 16 ม.ค. 2558 ]167
1108 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 16 ม.ค. 2558 ]161
1109 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 16 ม.ค. 2558 ]166
1110 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ [ 1 ธ.ค. 2557 ]127
1111 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 19 พ.ย. 2557 ]166
1112 ประกาศประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 3 มิ.ย. 2557 ]175
1113 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 3 มิ.ย. 2557 ]163
1114 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักระบายน้ำบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 3 มิ.ย. 2557 ]114
1115 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 29 พ.ค. 2557 ]156
1116 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา จำนวน 108 รายการ [ 29 พ.ค. 2557 ]127
1117 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ค. 2557 ]164
1118 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 29 เม.ย. 2557 ]121
1119 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหัวสระ - บ้านเทพารักษ์ หมู่ 4 - 14 [ 1 เม.ย. 2557 ]216
1120 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 1 เม.ย. 2557 ]158
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31