องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 [ 9 ก.พ. 2566 ]6
42 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 9 ก.พ. 2566 ]9
43 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว [ 9 ก.พ. 2566 ]5
44 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 9 ก.พ. 2566 ]4
45 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 9 ก.พ. 2566 ]6
46 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึงวัดธรรมจักษุ [ 9 ก.พ. 2566 ]5
47 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ก.พ. 2566 ]4
48 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึงบ้านตาเลี่ยม [ 9 ก.พ. 2566 ]4
49 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 8 ก.พ. 2566 ]5
50 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 7 ก.พ. 2566 ]6
51 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 [ 7 ก.พ. 2566 ]3
52 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 16 [ 7 ก.พ. 2566 ]5
53 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 [ 7 ก.พ. 2566 ]4
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ ) [ 7 ก.พ. 2566 ]4
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 7 ก.พ. 2566 ]4
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]6
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]4
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 2 ก.พ. 2566 ]4
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซม [ 2 ก.พ. 2566 ]3
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 30 ม.ค. 2566 ]4
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36