องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1007 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพัฒน์ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 6 ก.ย. 2566 ]9
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดทำนบเทวดา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ย. 2566 ]9
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาส่อง ถึงลาดยาง สาย นม.3012 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 6 ก.ย. 2566 ]7
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 6 ก.ย. 2566 ]9
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 6 ก.ย. 2566 ]7
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) [ 6 ก.ย. 2566 ]5
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 6 ก.ย. 2566 ]7
88 การตรวจรับก่ารจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดิน สายนางยาว ถึง ไร่ตานัน หมู่ที 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 5 ก.ย. 2566 ]7
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 4 ก.ย. 2566 ]7
90 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ ๑ [ 4 ก.ย. 2566 ]7
91 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาอวล ถึงนาครูสำคัญ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 4 ก.ย. 2566 ]9
92 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดีแยกจากหนองไอ้เขียว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2566 ]8
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด [ 4 ก.ย. 2566 ]9
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรบคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]8
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 ก.ย. 2566 ]7
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 4 ก.ย. 2566 ]9
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึงวัดธรรมจักษุ หมู่ที่ 6 [ 30 ส.ค. 2566 ]6
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึงสายโกรกดินแดง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 30 ส.ค. 2566 ]9
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ 8 ไปถึงถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ 9 วังกะทะ [ 30 ส.ค. 2566 ]8
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ 8 ไปถึงถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ 9 วังกะทะ [ 30 ส.ค. 2566 ]9
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ท ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม hpp // WWW.Samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ [ 30 ส.ค. 2566 ]9
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 30 ส.ค. 2566 ]7
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายหนองโคกเต่า ถึงดอนตาวิง 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 30 ส.ค. 2566 ]8
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสุข บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 30 ส.ค. 2566 ]7
105 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประปา 2 หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 29 ส.ค. 2566 ]9
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 29 ส.ค. 2566 ]7
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 2 เครื่อง [ 29 ส.ค. 2566 ]8
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 และอีแต๋น หมายเลขทะเบียน ฆฆ 2335 [ 28 ส.ค. 2566 ]8
109 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสุข บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที 6 [ 25 ส.ค. 2566 ]11
110 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึงวัดธรรมจักษุ หมู่ที่ 6 [ 25 ส.ค. 2566 ]12
111 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 25 ส.ค. 2566 ]11
112 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ 8ไปถึงถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ 9 วังกะทะ [ 25 ส.ค. 2566 ]11
113 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 25 ส.ค. 2566 ]7
114 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 25 ส.ค. 2566 ]8
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ 4320 [ 25 ส.ค. 2566 ]5
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 24 ส.ค. 2566 ]9
117 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 สายนายเจริญถึงนายสุรศักดิ์ [ 23 ส.ค. 2566 ]12
118 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองคำอ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 23 ส.ค. 2566 ]9
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-59-0035 [ 23 ส.ค. 2566 ]4
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]4
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26