องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 30 ม.ค. 2566 ]7
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเทพนิมิตร ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 27 ม.ค. 2566 ]6
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัดสายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 27 ม.ค. 2566 ]6
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ [ 27 ม.ค. 2566 ]6
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 27 ม.ค. 2566 ]9
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 27 ม.ค. 2566 ]4
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 25 ม.ค. 2566 ]4
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่หลวงพ่่อแช่ม หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2566 ]3
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 25 ม.ค. 2566 ]4
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธฺิ์ [ 25 ม.ค. 2566 ]6
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 25 ม.ค. 2566 ]4
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 25 ม.ค. 2566 ]5
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 24 ม.ค. 2566 ]7
74 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 23 ม.ค. 2566 ]4
75 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ [ 23 ม.ค. 2566 ]3
76 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ เกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 [ 23 ม.ค. 2566 ]7
77 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 23 ม.ค. 2566 ]6
78 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 23 ม.ค. 2566 ]5
79 ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 23 ม.ค. 2566 ]4
80 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 23 ม.ค. 2566 ]7
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36