องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]7
122 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด จำนวน 1 จุด [ 10 ก.ค. 2566 ]5
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ (3จุด)จำนวน 1 งาน [ 7 ก.ค. 2566 ]6
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค รหัส 416-59-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]6
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกลอนหน้าต่างบานเลื่อน(สำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]8
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2566 ]5
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (สพฐ) [ 28 มิ.ย. 2566 ]6
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) [ 28 มิ.ย. 2566 ]7
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ [ 26 มิ.ย. 2566 ]7
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป แบบถังในตัว จำนวน 1 เครือ่ง [ 26 มิ.ย. 2566 ]9
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 23 มิ.ย. 2566 ]6
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2566 ]7
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2566 ]6
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากป่าดอนโบสถ์ถึงนานางประจิม ยิ่งจันทึก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่2 [ 22 มิ.ย. 2566 ]6
135 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ หมู่ที่ 14 [ 22 มิ.ย. 2566 ]5
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]7
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer) [ 22 มิ.ย. 2566 ]6
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 22 มิ.ย. 2566 ]6
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่าต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]7
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]7
141 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 16 มิ.ย. 2566 ]6
142 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไทย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2566 ]8
143 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาอวล ถึงนาครูสำคัญ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 16 มิ.ย. 2566 ]6
144 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดีแยกจากหนองไอ้เขียว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 16 มิ.ย. 2566 ]7
145 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากป่าดอนโบสถ์ถึงนานางประจิม ยิ่งจันทึก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 16 มิ.ย. 2566 ]6
146 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ หมู่ที่ 14 [ 16 มิ.ย. 2566 ]9
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2566 ]6
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2566 ]6
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (วัสดุซ่อมแซม) [ 16 มิ.ย. 2566 ]6
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]7
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (การการศึกษา ฯ ) [ 16 มิ.ย. 2566 ]6
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคุก (วัสดุซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]6
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]7
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]7
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 8 มิ.ย. 2566 ]10
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบริหารส่วสนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]7
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]10
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]6
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]7
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]6
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24