องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนลูกรัง สายไร่หลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 23 ม.ค. 2566 ]7
82 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2566 ]7
83 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 23 ม.ค. 2566 ]10
84 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 23 ม.ค. 2566 ]7
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 20 ม.ค. 2566 ]7
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อหมายเลขทะเบียน ผอ602 และ 3ท5548 [ 17 ม.ค. 2566 ]8
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ่วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]5
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเต๊นท์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]5
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. [ 10 ม.ค. 2566 ]7
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการการแสดงบนเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]6
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการการแสดงบนเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]4
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 9 ม.ค. 2566 ]8
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 9 ม.ค. 2566 ]9
94 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพรัอมบดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 6 ม.ค. 2566 ]8
95 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 6 ม.ค. 2566 ]10
96 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 [ 6 ม.ค. 2566 ]10
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 6 ม.ค. 2566 ]9
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 6 ม.ค. 2566 ]8
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว [ 5 ม.ค. 2566 ]8
100 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 27 ธ.ค. 2565 ]10
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36