องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณจัดงานสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]8
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 10 เม.ย. 2566 ]6
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]8
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต๊นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]6
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]7
206 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างปฏิบัติงานการขับรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]6
207 การตรวจรับการจ้างตามโครงการถนนก่อสร้างหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึงบ้านตาเลี่ยม [ 4 เม.ย. 2566 ]11
208 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้า่งถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 31 มี.ค. 2566 ]10
209 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 31 มี.ค. 2566 ]12
210 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไอ้คง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ [ 31 มี.ค. 2566 ]11
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี [ 24 มี.ค. 2566 ]7
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 24 มี.ค. 2566 ]8
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว [ 23 มี.ค. 2566 ]9
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเต๊นท์ตามโครงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวไร่ ชาวนา ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]7
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวไร่ ชาวนา ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]7
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 23 มี.ค. 2566 ]7
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]9
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพิธีกรพิธีการจัดการแข่งขันและผู้บรรยายพากย์สนามฟุตบอล [ 22 มี.ค. 2566 ]9
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]8
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงช่วงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา [ 22 มี.ค. 2566 ]8
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]10
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 12 รายการ สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]9
223 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 20 มี.ค. 2566 ]13
224 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 20 มี.ค. 2566 ]13
225 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียงประจำสนามกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]9
226 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลลและป้ายสติ๊กเกอร์ชื่อทีมนักกีฬา จำนวน 8 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]9
227 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]11
228 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะตร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]10
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพร้อมถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าานยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]9
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ 16 มี.ค. 2566 ]14
231 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]6
232 การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง [ 15 มี.ค. 2566 ]15
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก สำหรับ 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด [ 14 มี.ค. 2566 ]17
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 14 มี.ค. 2566 ]15
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาแบคโฮ จำนวน 1 คัน [ 10 มี.ค. 2566 ]14
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ [ 9 มี.ค. 2566 ]15
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 มี.ค. 2566 ]15
238 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 7 มี.ค. 2566 ]16
239 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ [ 7 มี.ค. 2566 ]17
240 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ๋อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายรอบป่าแดนสงฆ์ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 7 มี.ค. 2566 ]17
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24