องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 27 ธ.ค. 2565 ]7
102 การตรวจรับการจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2565 ]7
103 การตรวจรับการจ้างตามโครงการซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 26 ธ.ค. 2565 ]10
104 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]6
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 22 ธ.ค. 2565 ]8
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 [ 22 ธ.ค. 2565 ]8
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 22 ธ.ค. 2565 ]7
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 [ 22 ธ.ค. 2565 ]7
109 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. [ 21 ธ.ค. 2565 ]5
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]10
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ หมายเลขทะเบียน ฆฆ 2335 [ 20 ธ.ค. 2565 ]8
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 16 ธ.ค. 2565 ]8
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 16 ธ.ค. 2565 ]8
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการขยะเป็น ศูนย์ (0)Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]10
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]6
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]9
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 5 ชั่วโมง [ 6 ธ.ค. 2565 ]9
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 6 ธ.ค. 2565 ]8
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]9
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36