องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 28 ธ.ค. 2566 ]8
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]10
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 27 ธ.ค. 2566 ]8
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]8
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชนตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]7
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล korat winter festival &countdown 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]8
212 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาดผิวจราจรแอดฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 [ 19 ธ.ค. 2566 ]9
213 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดทำนบเทวดา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
214 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโกรกดินแดงบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
215 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
216 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที 15 [ 19 ธ.ค. 2566 ]7
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 / 2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]7
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 13 ธ.ค. 2566 ]8
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 13 ธ.ค. 2566 ]9
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 7 ธ.ค. 2566 ]11
223 การตรวจรับการจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 30 พ.ย. 2566 ]10
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]10
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 29 พ.ย. 2566 ]7
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]8
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]7
228 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิบภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 1 จุด [ 27 พ.ย. 2566 ]9
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 21 พ.ย. 2566 ]12
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ (ซอยหนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์) [ 21 พ.ย. 2566 ]10
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]7
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]7
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]9
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]7
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานท่ี่บริเวณงานลอยกระทง และรอบสระน้ำพร้อมตกแต่ง ณ วัดสำนักตะคร้อ และจ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่กระทงนางนพมาศ ขบวนนางรพและผู้เข้าร่วมขบวนแต่งกายเน้นความเป็นวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2566 ]12
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา่คา จ้างจัดหามหรสพพร้อมเวทีเครื่งเสียง และเวทีเครื่องเสียงประกวดนางนพมาศพร้อมไฟส่องสว่างบนเวที ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]12
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]11
238 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 7 พ.ย. 2566 ]11
239 การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิบภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด [ 7 พ.ย. 2566 ]14
240 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 6 พ.ย. 2566 ]13
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32