องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]9
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ) [ 28 พ.ย. 2565 ]10
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]13
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 25 พ.ย. 2565 ]11
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ [ 22 พ.ย. 2565 ]11
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 18 พ.ย. 2565 ]14
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ [ 16 พ.ย. 2565 ]14
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 16 พ.ย. 2565 ]15
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 15 พ.ย. 2565 ]8
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 [ 10 พ.ย. 2565 ]14
131 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 9 พ.ย. 2565 ]19
132 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 9 พ.ย. 2565 ]21
133 การตรวจรับการจ้างเหมาล้างท่อ/ลอกรางระบายน้ำและสิ่งปฎิกูลในตำบลสำนักตะคร้อ [ 3 พ.ย. 2565 ]8
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]18
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]13
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสายสะพายนางนพมาศ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]12
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงช่วงพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]13
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับและตกแต่งสถานที่เวทีการประกวดรายการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]18
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเครื่องเสียงนำขบวนแห่กระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]18
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]19
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36