องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวงดนตรีพร้อมเวทีเครื่องเสียงและติดตั้งไฟประดับรอบบริเวณงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]17
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ) [ 31 ต.ค. 2565 ]19
143 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 28 ต.ค. 2565 ]26
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]19
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 28 ต.ค. 2565 ]18
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ต.ค. 2565 ]23
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 19 ต.ค. 2565 ]23
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 19 ต.ค. 2565 ]26
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 3 ต.ค. 2565 ]34
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาาร [ 3 ต.ค. 2565 ]31
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์,เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลในระบบขององค์การบรอหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 3 ต.ค. 2565 ]31
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถินและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]28
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]29
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]28
155 ประกาศตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ย. 2565 ]37
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ก.ย. 2565 ]32
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่มตามโครงการส่งเสริมรณค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ก.ย. 2565 ]29
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]42
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 12 ก.ย. 2565 ]40
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]36
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36