องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 945 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 [ 13 ม.ค. 2566 ]9
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ่วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]17
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเต๊นท์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]15
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. [ 10 ม.ค. 2566 ]17
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการการแสดงบนเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]20
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการการแสดงบนเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]15
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 9 ม.ค. 2566 ]18
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 9 ม.ค. 2566 ]17
309 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพรัอมบดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 6 ม.ค. 2566 ]20
310 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 6 ม.ค. 2566 ]19
311 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 [ 6 ม.ค. 2566 ]19
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 6 ม.ค. 2566 ]19
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 6 ม.ค. 2566 ]18
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว [ 5 ม.ค. 2566 ]17
315 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 27 ธ.ค. 2565 ]23
316 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 27 ธ.ค. 2565 ]20
317 การตรวจรับการจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2565 ]19
318 การตรวจรับการจ้างตามโครงการซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 26 ธ.ค. 2565 ]23
319 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]16
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 [ 22 ธ.ค. 2565 ]22
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 [ 22 ธ.ค. 2565 ]19
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 22 ธ.ค. 2565 ]19
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 [ 22 ธ.ค. 2565 ]19
324 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. [ 21 ธ.ค. 2565 ]18
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]30
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ หมายเลขทะเบียน ฆฆ 2335 [ 20 ธ.ค. 2565 ]19
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 16 ธ.ค. 2565 ]20
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 16 ธ.ค. 2565 ]18
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการขยะเป็น ศูนย์ (0)Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]21
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]18
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]21
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 13 ธ.ค. 2565 ]8
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero waste ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]8
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 7 ธ.ค. 2565 ]8
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 5 ชั่วโมง [ 6 ธ.ค. 2565 ]18
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 6 ธ.ค. 2565 ]17
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]19
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]18
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.อบต.สำนักตะคร้อ) [ 28 พ.ย. 2565 ]22
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24