องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 704 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 การตรวจรับการจ้างตามโครงการทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 9 ก.ย. 2565 ]34
162 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 6 ก.ย. 2565 ]40
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 นครราชสีมา [ 6 ก.ย. 2565 ]37
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันพร้อมรางวัลและวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]41
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 5 ก.ย. 2565 ]35
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]37
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]34
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]34
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]37
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 1 ก.ย. 2565 ]37
171 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม hpp//www.samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ [ 31 ส.ค. 2565 ]36
172 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 31 ส.ค. 2565 ]38
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 31 ส.ค. 2565 ]38
174 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสรา้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟันท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 30 ส.ค. 2565 ]41
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 30 ส.ค. 2565 ]35
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคมม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]36
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ [ 25 ส.ค. 2565 ]35
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 25 ส.ค. 2565 ]33
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 25 ส.ค. 2565 ]35
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 25 ส.ค. 2565 ]38
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36