องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 757 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]127
62 การตรวจรับการจ้างตามโครงการเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเทพนิมิตร ถึง เกาะลอย หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]124
63 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ประจำปี 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]107
64 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตตำบลสำนักตะคร้อ [ 30 พ.ย. 2563 ]123
65 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 27 ต.ค. 2563 ]138
66 แบบรายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]111
67 การตรวจรับการจ้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 15 ต.ค. 2563 ]110
68 คำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ่างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]107
69 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]65
70 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]104
71 การตรวจรับการจ้างตามโครงก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทับ แรมใหม่ ถึงบ้านช่างศักดิ์ หมู่ที่ 16 [ 12 ต.ค. 2563 ]105
72 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ต.ค. 2563 ]128
73 ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]113
74 การรายงานทางการเงินบัญชีกองทุนประกันสุขภาพ อบต.สำนักตะคร้อ [ 5 ต.ค. 2563 ]109
75 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 8 ก.ย. 2563 ]106
76 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองลำกุ้งกั้ง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 24 ส.ค. 2563 ]108
77 การตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมีมล หมู่ที่ 15 [ 24 ส.ค. 2563 ]104
78 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]105
79 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 21 ส.ค. 2563 ]102
80 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล หมู่ที่ 7 [ 19 ส.ค. 2563 ]100
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38