องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
01 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 830 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดหนองโพธิ์ ถึง ถนนกำลังเอก หมู่ที่ 8 [ 5 ส.ค. 2563 ]181
162 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2 ตาหุน) จำนวน 1 โครงการ [ 4 ส.ค. 2563 ]145
163 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 3 ส.ค. 2563 ]140
164 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2563 ]141
165 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 31 ก.ค. 2563 ]136
166 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างขุดลอกคลองลำกุ้งกั้ง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 31 ก.ค. 2563 ]140
167 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างขุดลอกคลองลำชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2563 ]136
168 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองโกรกหอย บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 29 ก.ค. 2563 ]147
169 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 29 ก.ค. 2563 ]146
170 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายเอียด ถึง นานายขาว หมู่ที่ 12 [ 23 ก.ค. 2563 ]188
171 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นางสาวสุวดี แยกจากหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ค. 2563 ]148
172 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุดเท่ห์ ซอยสุดชื่น หมู่ที่ 5 [ 23 ก.ค. 2563 ]138
173 ประกาศ รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2563 ]146
174 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึง โคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ค. 2563 ]139
175 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 [ 17 ก.ค. 2563 ]147
176 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกห้วยจับพง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ช่วงนานางมา ถึงโรงสูบประปา (เก่า) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 14 ก.ค. 2563 ]190
177 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ก.ค. 2563 ]149
178 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 9 ก.ค. 2563 ]156
179 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างขุดลอกห้วยจับพง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ช่วงนานางมา ถึง โรงสูบประปา (เก่า) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 30 มิ.ย. 2563 ]187
180 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2563 ]175
181 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 30 มิ.ย. 2563 ]132
182 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที่ 15 [ 26 มิ.ย. 2563 ]141
183 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทับ แรมใหม่ ถึง บ้านช่างศักดิ์ หมู่ที่ 16 [ 26 มิ.ย. 2563 ]139
184 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]138
185 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2563 ]141
186 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวนิราวรรณ ถึงบ้านนางพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 [ 16 มิ.ย. 2563 ]190
187 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งสว่าง หมู่ที่ 4 [ 16 มิ.ย. 2563 ]141
188 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]138
189 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านวังกะหาด [ 8 มิ.ย. 2563 ]144
190 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 14 จำนวน 1 บ่อ) [ 1 มิ.ย. 2563 ]175
191 ประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 29 พ.ค. 2563 ]159
192 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 6 [ 29 พ.ค. 2563 ]129
193 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งสุริยา หมู่ที่ 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]170
194 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายถนนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดหนองโพธิ์ ถึงถนนกำลังเอก หมู่ที่ 8 [ 29 พ.ค. 2563 ]186
195 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 27 พ.ค. 2563 ]131
196 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 2 [ 25 พ.ค. 2563 ]136
197 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ) [ 5 พ.ค. 2563 ]135
198 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ) [ 5 พ.ค. 2563 ]154
199 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง [ 5 พ.ค. 2563 ]183
200 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ) [ 5 พ.ค. 2563 ]138
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21