องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 757 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสาวนิราวรรณ ถึง บ้านนางพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ [ 19 ส.ค. 2563 ]120
82 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 19 ส.ค. 2563 ]109
83 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งสว่าง หมู่ที่ 4 [ 18 ส.ค. 2563 ]101
84 การตรวจรับการจ้างตามโครงการงานเป่าล้างและจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]102
85 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองลำชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 14 ส.ค. 2563 ]100
86 ขยายระยะเวลารับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]112
87 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 6 [ 5 ส.ค. 2563 ]127
88 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งสุริยา หมู่ที่ 3 [ 5 ส.ค. 2563 ]133
89 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดหนองโพธิ์ ถึง ถนนกำลังเอก หมู่ที่ 8 [ 5 ส.ค. 2563 ]124
90 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2 ตาหุน) จำนวน 1 โครงการ [ 4 ส.ค. 2563 ]108
91 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 3 ส.ค. 2563 ]106
92 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2563 ]104
93 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 31 ก.ค. 2563 ]104
94 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างขุดลอกคลองลำกุ้งกั้ง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 31 ก.ค. 2563 ]106
95 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างขุดลอกคลองลำชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2563 ]104
96 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองโกรกหอย บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 29 ก.ค. 2563 ]110
97 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 29 ก.ค. 2563 ]108
98 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายเอียด ถึง นานายขาว หมู่ที่ 12 [ 23 ก.ค. 2563 ]135
99 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นางสาวสุวดี แยกจากหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ค. 2563 ]116
100 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุดเท่ห์ ซอยสุดชื่น หมู่ที่ 5 [ 23 ก.ค. 2563 ]105
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38