องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 757 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2563 ]115
102 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึง โคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ค. 2563 ]109
103 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 [ 17 ก.ค. 2563 ]108
104 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกห้วยจับพง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ช่วงนานางมา ถึงโรงสูบประปา (เก่า) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 14 ก.ค. 2563 ]138
105 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ก.ค. 2563 ]112
106 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 9 ก.ค. 2563 ]122
107 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างขุดลอกห้วยจับพง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ช่วงนานางมา ถึง โรงสูบประปา (เก่า) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 30 มิ.ย. 2563 ]134
108 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2563 ]109
109 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 30 มิ.ย. 2563 ]101
110 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที่ 15 [ 26 มิ.ย. 2563 ]107
111 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทับ แรมใหม่ ถึง บ้านช่างศักดิ์ หมู่ที่ 16 [ 26 มิ.ย. 2563 ]107
112 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]105
113 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล หมู่ที่ 7 [ 16 มิ.ย. 2563 ]108
114 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวนิราวรรณ ถึงบ้านนางพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 [ 16 มิ.ย. 2563 ]129
115 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งสว่าง หมู่ที่ 4 [ 16 มิ.ย. 2563 ]107
116 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]105
117 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านวังกะหาด [ 8 มิ.ย. 2563 ]111
118 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 14 จำนวน 1 บ่อ) [ 1 มิ.ย. 2563 ]125
119 ประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 29 พ.ค. 2563 ]122
120 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 6 [ 29 พ.ค. 2563 ]101
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38